Why Theatre – en antologi från NTGent

Why theatre är en bok om var teatern står idag, mitt i pandemin. Den handlar om hur Milo Rau skrev ett brev till hundra intellektuella i världen och bad dem reflektera över teaterns roll i dagens samhälle och dess utmaningar. Och framför allt om vilka svar han fick – de är med i boken. Redaktionen för denna utgåva är Kaatje de Geest, Carmen Hornbostel och Milo Rau, som jag vid flera tillfällen har skrivit om här. När han blev utnämnd till hedersdoktor i Malmö ifjol pratade vi om hans syn på och arbete med teater, om hans författarskap och om hans filmproduktioner. Milo Rau är ständigt i rörelse.

I brevet stod det så här:
Kära vänner,
i tider när teatern och föreställningar som levande konstform är i ett akutläge och samhällen tänker igenom vad som är nödvändigt ställer vi frågan till Er: Varför teater? I två år nu har vi publicerat serien “The Golden Books” på NT Gent, tillsammans med det Berlin-baserade Verbrecher Verlag: böcker om teori och praktik för den samtida scenkonsten, om enskilda föreställningar och allmänna sociala frågor. I denna volym 5 i bokserien vill vi bredda fokus och fråga: Varför teater överhuvudtaget? Varför är denna teaterform så unik, så outbytbar? Vilket är DITT personliga ‘Varför’, som teaterskapare, åskådare, aktivist, medborgare eller helt enkelt som människa? Vi är intresserade av teaterns hela vidd: från klassisk teater till performance-konst och dans, från aktivism till politisk teater och vardagslivets möjliga iscensättningar.
Du bestämmer innehållet och längden på Ditt bidrag: oavsett om Du vill börja i en konkret konstnärlig erfarenhet som teaterskapare eller åskådare, eller skriva från en teoretisk eller utopisk synvinkel. Det kan vara en kort essä, ett minne, ett manifest, en uppfunnen dialog, en dikt, ett brev till någon. Ett ögonblick av epifani, stark känsla, insikt eller förvirring. En utopisk text om framtidens teater, post-kapitalistisk teatereller en utan ideologi, om Oidipus eller fåglarnas sång och flykt utanför ditt fönster. Vad som faller Dig in när Du frågar Dig själv “Varför teater?”, det som känns brännande eller som får Dig att känna hopp.
I solidaritet och med vänliga hälsningar
Milo Rau, Carmen Hornbostel och Katja de Geest

Man fick in 106 svar, nu publicerade i denna mycket läsvärda bok. Här finns bidrag från skådespelerskan Ursina Lardi, regissörerna Angelica Liddell, Mathias Lilienthl och Thomas Ostermeier konstnärlig ledare på Schaubühne/Berlin, legender som Ariane Mnouchkine och Luc Preceval, författare som Edouard Louis och Botho Strauß, dramatiker som Falk Richter och den i Ryssland av myndigheterna förföljde regissören och teaterchefen Kirill Serebrennikov. Även två svenskar bidrar; Suzanne Osten och Marcus Öhrn.

Katie Mitchell, som bland annat gästspelat med sin starka produktion “Forbidden Zone” på Göteborgs Stadsteater och som nu är aktuell med “Orlando” som vi är medproducenter till, inom ramen för vårt europeiska samarbetsprojekt PROSPERO, formulerar om frågan till “Hur gör vi teater?” och anpassar sig till pandemins villkor och till exempel repetera samma föreställning via Zoom i London och Paris. Därmed pekar hon framåt mot något som vi ännu bara anar, men som kommer att förändra teaterns förutsättningar i framtiden – på gott och ont.

Facebooktwitter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *