Min kommande bok om Paracas-textilierna från Peru

I början av 1930-talet överfördes 89 textilier från Paracas-halvön i Peru till Göteborgs museum. Bland dem finns den mytiska “El Calendario” som dock uppvisar vissa skillnader i vävtekniken från de övriga textilierna. Möjligen kom den till i övergången till Nasca-kulturen, eller så finns det någon annan förklaring.
Historien om textilierna från Paracas har dokumenterats några gånger, Den mest läsvärda texten på senare år skrevs av Stefan Jonsson på uppdrag av Världskulturmuseet i Göteborg med anledning av deras utställning “En stulen värld” 2008. Jonssons text heter “Tingen vi delar”.
Utställningens provocerande titel ledde till att Peru krävde tillbaka textilierna från Göteborgs stad, som fortfarande ägde dem, men som fanns på Världskulturmuseet och i dess magasin. Som dåvarande chef för kulturförvaltningen i Göteborg hamnade hela frågan på mitt bord. Nu har jag skrivit en bok om händelseförloppet, hur förhandlingarna gick och vad som hände sedan.

Frågan om återlämning av kulturföremål på etnografiska museer har blivit allt mer vanlig. Nyligen meddelade Frankrikes president Macron att 90 000 föremål på franska museer ska lämnas tillbaka till olika afrikanska länder.

Världskulturmuseet har blivit stämt av en ättling till indianen White Fox, som hämtades till Sverige och visades upp runt om i landet under andra halvan av 1800-talet. Kravet är att museet ska lämna tillbaka kläder och ett par andra föremål som antas ha tillhört White Fox. Justitiekanslern har prövat ärendet med bistånd av Ann Follin, chef för Statens museer för Världskultur, och konstaterat att man avvisar kravet. Vi får se vad som händer.

I boken diskuterar jag olika aspekter av de här frågorna och texten mynnar ut i ett konkret förslag, eller snarare en princip som skulle kunna vara tillämplig i den här typen av frågor.

Andra delen av boken är en essä skriven av min hustru författaren Ann-Marie Ljungberg, som varit fascinerad av “El Calendario” sedan ett par decennier tillbaka. Det är en litterär essä om Peru, Paracas och textilierna ur ett annat perspektiv. Den texten är bokens höjdpunkt!

Boken kommer ut under våren 2019 på Bokförlaget Korpen.

Facebooktwitter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *