Gösta Berlings saga och teaterkonstens estetik.

I sina estetiska föreläsningar skriver den tyske filosofen G W F Hegel om teatern som den dramatiska poesin. Han anser att “Eftersom dramat har utbildats till den mest fulländade totaliteten både vad gäller sitt innehåll och sin form måste det anses vara poesins och konstens högsta nivå överhuvudtaget” (De relevanta delarna ur hans estetiska föreläsningar finns förtjänstfullt utgivna med initierade kommentarer av Sven-Olof Wallenstein i den vackra lilla utgåvan “Den dramatiska poesin” på Bokförlaget Faethon).
Det som ger teatern denna särställning är just triangeln av text, konstnärlig scenografi och skådespeleriet som ögonblickets konst. Text eller bildkonst kan avnjutas var för sig, men kombinationen av de båda och dess ögonblicklighet genom skådespeleriet skapar ett odödligt momentum på scenen som knappt går att överträffa.
Sedan Hegels dagar har även nya konstformer adderats, en annan möjlighet att lägga till ljus, musik och film för att fördjupa den konstnärliga gestaltningen och upplevelsen ytterligare.
I fredags var det premiär för “Gösta Berlings saga” på Göteborgs Stadsteater.
Vi är ödmjuka över det stora intresse föreställningen väckt och intresserade av att följa debatten om föreställningens komposition, regi och gestaltning. Det avtecknar sig inte minst en diskussion som olika perspektiv på det visuella som ett inslag i den samtida teatern.
På Göteborgs Stadsteater har denna trend, som inte bara står att finna hos oss, utan som är ett faktum på många scener runt om i landet och i Europa, fått några starka uttryck.
De senaste åren har denna trend synts i till exempel Anna Petterssons “Alice i Underlandet”, och nu i Rikard Lekanders uppsättning av “Gösta Berlings saga”. Detta är självfallet bara en av många trender i samtidsteatern, men väl värd att reflektera över. När en uppsättning visar sig ha en grundläggande struktur som utöver texten har en framträdande scenografi, ljussättning, filminslag och musikaliska inslag uppstår inte sällan en diskussion om verkets ytlighet. Det visuella förknippas med ytlighet.
För egen del tänker jag att nedlåtenheten mot den synliga ytan, i själva verkets inte är något annat än en gammal lutheransk tradition, där ordet (Bibeln) är det enda viktiga, det enda som har koppling till det gudomliga.
Inom katolicismen finns en helt annan förståelse och intresse för det visuella, i allt från gudstjänsten till gatubilden och människors olika personliga val.
Jag tänker att det kan finnas ett större djup i en storslagen, teatralisk gest på scenen än i en femton minuter lång monolog, eller en berättelse som stelnat i sin form.
Den antika teatern eller Shakespeares fundamentala pjäser härbärgerar alla de flesta frågor som litteraturen handlar om. Livet, Döden och Kärleken med alla de variationer som människan kan skapa. Men vi har bara texterna kvar och inte den konstnärliga upplevelsen när de spelades för publiken. Jag tror att det också kan vara en förklaring till det starka fokus på texten som fortfarande finns när en klassiker sätts upp.
Men ett mera visuellt sätt att arbeta med dramatisk text betyder inte automatiskt att det är en trivialisering eller relativisering. Vad vi vet är att både antikens dramer och Shakespeares scener inte var belamrade med scenografi. “Just a few props”, som är det vanliga medskicket för det Elisabethanska dramat, till exempel.
Betyder det då att en stilisering av scenen, med starka inslag av bild, ljud, ljus och musik är en mera ytlig teaterform? Knappast.
Det avgörande är förstås skådespelarna. Garrick, en av Shakespeares samtida hade en så stark scennärvaro att delar av publiken tappade sansen helt, vissa lär rent av ha svimmat av upplevelsen. Så om en scen inte är full av scenografi och dekor betyder det inte att den är tom. Inte heller betyder det att en starkt visuell föreställning är tom.
Det är snarare så som Peter Brook uttryckte saken i klassikern “Den tomma spelplatsen”:
“Jag kan ta vilket tomt utrymme som helst och kalla det en ren scen. En man går över denna tomma yta medan någon annan tittar på honom, och det är det enda som behövs för att skapa en teaterscen”.
Jag tror att det är dags att inse att det vi nu ser är en ny debatt om teaterns estetik; som handlar om relationen mellan den visuella teatern som fått nya tekniska uttrycksmedel och den traditionellt textbaserade.

Facebooktwitter

Gösta Berlings saga – på Göteborgs Stadsteater

När jag 1988 och några år framöver arbetade som skandinavisk lektor vi Friedrich-Alexander-Universität-zu-Erlangen-Nürnberg fanns ännu inte internet. Med några dagars försening kom Dagens Nyheter med posten, ofta några ex samtidigt. Det var min enda lina bakåt, till Sverige. När det var ferier kom den inte alls. Jag saknade den inte, istället läste jag Süddeutsche Zeitung.
Men några saker dröjde sig ändå kvar. En mening som jag ännu bär mer mig är en kommentar av Horace Engdahl – i en text om “Gösta Berlings saga” av Selma Lagerlöf, som då hade kommit ut i en nyutgåva:
“Den som kan läsa ‘Gösta Berlings saga’ utan att falla i gråt måste lämna litteraturen.” Det finns säkert en och annan som kan tycka att det är en bombastisk överdrift. Men det tycker inte jag. Varje gång jag läst “Gösta Berlings saga” har jag gråtit. Och jag gjorde det även vid genomdraget av Rikard Lekanders uppsättning av sin egen, lysande, bearbetning av romanen, som jag fick vara med om i fredags.
För egen del håller jag “Gösta Berlings saga” för den främsta romanen på det svenska språket. Selma Lagerlöfs berättelse om den gudomliga Majorskan, den Jesus-liknande Gösta Berling, lärjungekavaljererna på Ekeby och djävulsinkarnationen Sintram etablerar en sorts kristet färgad civilisation, som dock utmanas av hednisk natur och Dovrehäxans atavistiska framstötar.
Hela berättelsen utspelar sig i en post-romantisk, gotisk trivsel-skräckmiljö, där steget till förtappelsen aldrig är långt och den extatiska livskänslans hybris-känning till slut omvandlas i den sargade självkänslans lakoniska kompromiss mellan önskan och tvång i en outsägligt vacker relation mellan den krossade men segrande Elisabeth Dohna och den lika krossade och oväntat ödmjuke Gösta Berling.
För egen del har jag i decennier nu uppehållit mig vid Lagerlöfs precisa skildringar av tidlösa tillstånd i de oväntade mötena mellan Gösta och Anna Stjärnhök, Gösta och Marianne Sinclaire och till slut Gösta och Elisabeth Dohna. Mina iakttagelser finns att läsa i essän “Jag är en annan. Några nedslag i Erik Lindegrens extatiska diktning” (Bokförlaget Korpen), som inte bara handlar om Erik Lindegren, förstås.
Jag ska inte avslöja för mycket av Rikard Lekanders texttrogna bearbetning, som ändå har en så djupt personlig twist. Nina Franssons sparsmakade men distinkta scenografi skapar det rum som föreställningen kräver och Anna von Hauswolffs monumentala musik och ljudbild fick mig att sitta käpprak redan innan ridån gått upp. Räknar dagarna till premiären på Stora Scen på Göteborgs Stadsteater fredagen den 15 december.

Facebooktwitter

Kirill Serebrennikov regisserade ur häktet

I maj 2017 var det kollationering för Kirill Serebrennikovs uppsättningar av Alexander Pusjkins “Små tragedier”, bland annat “Mozart och Salieri” och “Stengästen”. På fem år har Serebrennikov gjort sin egen teater, Gogol-Center i Moskva, till Rysslands ledande scen, skriver den tyska teatertidskriften Theater Heute, nr 11/2017.
Uppenbarligen började Putin-regimen uppfatta honom som ett politiskt hot och i slutet av augusti blev han plötsligt anhållen för ekonomiska oegentligheter, trots att han aldrig haft budgetansvar.
Parallellt med Pusjkin-föreställningen arbetade han också tillsammans med 600 personer (det måste man bara föreställa sig) på Bolsjoj-teatern med en uppsättning om dansaren Rudolf Nurejev. Bolsjoj-chefen Vladimir Urin lade plötsligt och oväntat ned föreställningen innan premiär, troligtvis på grund av påtryckningar från kulturdepartementet.
Föreställningen om gay-ikonen Nurejev hade tydligen blivit för mycket för vissa företrädare för den ortodoxa kyrkan, som kulturdepartementet inte ville stöta sig med.
Serebrennikov fördes bort i handklovar av säkerhetstrupper och under rättegången fick han sitta i en särskild bur i rättssalen, som den värsta terrorist.
För många ryssar påminde detta om gripandet av en annan rysk teaterman, Vsvevolod Meyerhold, som greps 1939 och avrättades i början av 1940.
Från ryska häkten får man ringa ett fritt samtal och Serebrennikov ringde teatern och instruerade medarbetarna att fortsätta arbetet med Pusjkin-föreställningarna. Därefter fortsatte han att med skriftliga regianvisningar via sin advokat leda arbetet fram till premiären den 15 september. Det blev inte bara blev en ny premiär, utan också i högsta grad en politisk aktion, en manifestation mot Putin-regimens allt mer restriktiva och centraliserade (kultur-) politik. Teater tar idag en allt större plats i samhällsdebatten och är därmed också mer levande och relevant än på länge.

Facebooktwitter